Diseño del disco-libro Coratge del grupo Obrint Pas y del material promocional. 2011.
Design of the album-book Coratge by the band Obrint Pas and the promotional stuff. 2011.